GGZ Groep logo

Slaapproblemen en Slaapstoornissen


banner slaapproblemen

Veel mensen hebben ergens in hun leven wel eens een periode van slaapproblemen, die gelukkig vaak van voorbijgaande aard is. Uiteindelijk zoekt circa tien procent van deze mensen hulp voor de slaapklachten. In verreweg de meeste gevallen betreft dit klachten van te weinig slaap, zoals moeilijk inslapen, slecht doorslapen of te vroeg wakker worden.

Medisch gezien spreken we pas van een slaapprobleem als iemand langdurig slecht slaapt en zich overdag moe, prikkelbaar of slaperig voelt. Dagelijkse bezigheden lukken dan niet zo goed meer en concentreren is moeilijk. Slecht slapen kan leiden tot verminderde concentratie en interesse, vermoeidheid, irritatie, spanningsklachten of somberheid. Daarnaast speelt de afname van alertheid, concentratie en geheugen ten gevolge van slaapklachten óók parten op de werkvloer en in het verkeer. De kans op fouten neemt toe.

NB: Behandeling van de diagnose slaapstoornis in de geestelijke gezondheidszorg valt niet langer onder de ziektekostenverzekering. Indien u alleen slaapproblemen heeft die niet het gevolg zijn van andere klachten zoals angstklachten, depressieve klachten of bijvoorbeeld ADHD, dan worden de kosten hiervan niet vergoed. De behandeling wordt alleen vergoed indien deze wordt uitgevoerd door uw huisarts of medisch specialist.

Slaapproblemen en Leeftijd

Slaapproblemen kunnen op elke leeftijd voor komen. Vooral bij ouderen komen slaapklachten relatief frequent voor en bij vrouwen tweemaal zoveel als bij mannen. Ook is uit recent onderzoek gekomen dat 1 op de 5 jongeren lijden aan slaapproblemen. Jongeren met insomnia weten vaak niet wat er is. Ze zijn humeurig, depressief, lusteloos, onbereikbaar en hebben last van stemmingswisselingen.

Behandeling van slaapproblemen met Cognitieve Gedragstherapie en Hartcoherentie Training

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Deze vorm van therapie kan goed bij slaapproblemen worden toegepast. Het biedt een goed alternatief voor slaapmedicatie, aangezien het het probleem bij de bron aanpakt en niet enkel de symptomen bestrijdt.

Het achterliggende idee bij deze behandeling is dat het slaapprobleem terug te voeren is op conditionering: het lichaam heeft als het ware geleerd slecht te slapen en moet nu opnieuw leren om beter te slapen. Hierbij wordt getracht de vicieuze cirkel van slecht slapen te doorbreken, door te leren om slaapbelemmerende gedachten en gevoelens te reguleren en gedragspatronen te veranderen die een goede nachtslaap in de weg kunnen staan.

Bij diverse slaapstoornissen kan conditionering een rol spelen en in die gevallen kan cognitieve gedragstherapie ondersteuning bieden naast andere behandelvormen, zoals bijvoorbeeld afbouw van slaapmedicatie bij een slaapmiddelafhankelijkheid.

De behandeling van slaapproblemen wordt ondersteund door hartcoherentie training. Hartcoherentie training is een ademhalingstechniek die relatief eenvoudig aan te leren is. Diverse studies tonen veelbelovende resultaten over de effectiviteit. De training zorgt ervoor dat de balans in het lichaam weer terug komt en zorgt voor stabiliteit ook tijdens stressvolle momenten.

Behandeling bij de GGZ Groep

De GGZ Groep biedt een bijzondere behandeling voor slaapproblemen aan door de cognitieve gedragstherapie te combineren met hartcoherentie training. Op deze manier bekijken wij uw probleem op meerdere manieren en richten wij ons zowel op de psychische als de lichamelijke component van uw slaapproblemen. Bij diverse angst- en paniekstoornissen, depressie en slaapproblemen levert deze combinatie goede resultaten op.

Ons doel is om onze zorg laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen te houden. Naast klachtreductie streven wij nadrukkelijk verhoging van kwaliteit van leven na.

Heeft u nog vragen? Bel ons op ons gratis nummer: 0800-GGZ GROEP (0800-449 4763 Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar U kunt hier ook ons gratis informatiepakket aanvragen

Voor meer informatie over de slaapproblemen bezoekt u onze slaapproblemen website www.slaapproblemen-behandeling.nl

Verschillende Soorten Slaapproblemen

Afhankelijk van het soort klachten zijn slaapstoornissen in te delen in twee categorieën: primaire en secundaire stoornissen. Bij primaire stoornissen vormt het slaapprobleem het hoofdprobleem en wordt het niet veroorzaakt door lichamelijke of psychologische problemen. Bij secundaire stoornissen is er een directe samenhang tussen het slechte slapen en een psychisch probleem (vooral depressie en angst) of klachten als pijn en jeuk door een lichamelijke ziekte (reuma, diabetes, schildklieraandoeningen, kanker).

Over de primaire slaapstoornissen is meer te vertellen. Het zijn stoornissen die niet direct door een psychische of lichamelijke ziekte worden veroorzaakt. Ze worden weer onderverdeeld in twee groepen: de parasomnieën en dyssomnieën. Bij parasomnieën doen zich tijdens de slaap ongewenste verschijnselen en/of gedragingen voor zoals slaapwandelen, nachtmerries, tandenknarsen en praten in de slaap. Bij dyssomnieën gaat het om een groep van stoornissen die te maken hebben met de kwaliteit van de slaap, de lengte van de slaap en de tijdstippen van inslapen en wakker worden.


We onderscheiden de volgende dyssomnieën:


Slapeloosheid doordat men moeite heeft met het in- en doorslapen.

Dit wordt wel ‘insomnie’ genoemd. Je slaapt te kort omdat je moeilijk kan inslapen, ’s nachts vaak wakker wordt en/of ’s ochtends veel te vroeg wakker wordt en niet meer inslaapt.


Daartegenover staan stoornissen waarbij je teveel slaapt, de zogenaamde ‘hypersomnieën ’.

De belangrijkste klacht bij stoornissen van het teveel slapen is dat je overdag slaperig bent en moeilijk wakker kunt blijven, ook al slaap je ’s nachts en vaak ook overdag veel. De 3 hypersomnieën die het meest voorkomen zijn slaapapneu, beentrekkingen en narcolepsie.

Slaapapneu: Het slaapapneu syndroom kenmerkt zich doordat mensen overdag om de haverklap in slaap vallen en ’s nachts heftig snurken met ademstilstanden gedurende 10 seconden of meer. Deze ademstilstanden kunnen vaak voorkomen gedurende de nacht en belemmeren dat de persoon in kwestie in een diepe slaap komt. Het gevolg is niet alleen extreme vermoeidheid en slaperigheid overdag, maar ook vergeetachtigheid en concentratiestoornissen. De behandeling bestaat uit (indien nodig) vermageren, het vermijden van slapen in rugligging, en het vermijden van alcohol.

Beentrekkingen tijdens het in slaap vallen of de slaap zelf: Hierbij gaat het enerzijds om mensen die niet kunnen inslapen omdat ze hun benen maar niet stil kunnen houden (rusteloze benen syndroom ofwel restless legs, RLS) en anderzijds aan periodieke beentrekkingen tijdens de slaap (periodic limb movement disorder, PLMD). Bij RLS weet de persoon in kwestie van de trekkingen af. Ze treden in de avond op, verergeren tijdens rust en verminderen als men zich kan bewegen. Bij PLMD is het vooral de partner die de schokken in de benen opvalt tijdens de slaap van de ander.

Narcolepsie: Dit is een zeldzame stoornis die wordt gekenmerkt door onbedwingbare slaapaanvallen overdag en aanvallen van kortdurende spierverslapping, meestal bij onverwachte emoties zoals woede of schrik. De slaapaanvallen doen zich regelmatig voor en het waken gaat dan direct over in droomslaap. Daarbij kunnen hallucinaties optreden: levendige, vaak angstige dromen, die een voorzetting zijn van de gebeurtenissen die direct aan de slaapaanval vooraf gingen. De belangrijkste behandeling bij narcolepsie is medicatie in combinatie met leefregeladviezen.


Verstoringen van het slaap-waak ritme.

Bij stoornissen van het slaap-waak ritme is er sprake van een verstoring van de biologische klok. Mensen hebben moeite met wakker blijven of wakker worden en kunnen niet in- of doorslapen op het door hen gewenste tijdstip van het etmaal. De inwendige biologische klok kan om verschillende redenen ontregeld raken. Bijvoorbeeld door onregelmatige leefwijze (uitslapen op vrije dagen), ploegendienst of vliegreizen met overschrijding van meerdere tijdzone (jet lag). Ook medicijn- en drugsgebruik kunnen van invloed zijn.

De vicieuze cirkel van slapeloosheid

Langdurig slecht slapen ontwikkelt zich geleidelijk en wordt meestal veroorzaakt door een complex van factoren. Soms lijkt er ooit een duidelijke aanleiding te zijn geweest zoals bijvoorbeeld emotionele problemen rondom het verlies van werk of een dierbaar persoon. Gaandeweg echter raakt zo’n aanleiding op de achtergrond of verliezen de emotionele problemen hun scherpe kanten en blijkt het slechte slapen te blijven bestaan. Je bent dan in een vicieuze cirkel beland waar er allerlei factoren zijn die dat slechte slapen in stand houden.

Zo roept het slechte slapen gevoelens van frustratie en soms ook angst op (‘als ik niet slaap dan kan ik niet functioneren morgen’). Dit piekeren en malen leidt tot lichamelijke spanning en verkeerde slaapgewoonten zoals extra lang in bed blijven liggen, overdag slaap in halen en het gebruik van bijvoorbeeld alcohol en slaappillen. Deze verkeerde gedragingen houden het slechte slapen in stand en de cirkel is daarmee rond.

Wilt u meer weten over Slaapproblemen?

Kijkt U dan op onze speciale Slaapproblemen website

www.slaapproblemen-behandeling.nl

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap