GGZ Groep logo

 

De GGZ Groep biedt behandelmethoden die wetenschappelijk onderbouwd, efficiënt en bewezen effectief zijn. Alle therapeuten werken op een uniforme wijze volgens vaste klachtspecifieke programma's. Onze medewerkers beschikken over een hoogwaardige universitaire vooropleiding (neuro)psychologie/kinder- en jeugdpsychologie/gezondheidszorg- (GZ-)psychologie. Onze therapeuten behandelen volwassenen en kinderen vanaf zeven jaar. Wij hebben meerdere vestigingen verspreid over het land.

Voordat we starten met de behandeling zullen we in een eerste intakegesprek uw klachten bespreken en wordt bij u een klachtenvragenlijst afgenomen. Bij de intake wordt in overleg met u bepaald of naasten betrokken moeten worden en hoe dat eruit kan zien. Aan de hand daarvan kan worden bepaald wat voor u de beste behandeling is.

Een behandeling in de generalistische basis-ggz bestaat gemiddeld uit tien sessies die elk 50 minuten duren. Een behandeling in de specialistische ggz telt gemiddeld 20 sessies. GGZ Groep gebruikt daarnaast e-health modules zodat u ook thuis via internet behandelmodules kunt volgen. Tijdens de behandelsessies wordt besproken hoe het met u gaat en wordt er aandacht besteed aan uw klachten en de momenten waarop u last heeft van uw klachten. Om goed te begrijpen welke gebeurtenissen zich voordoen en welke gedachten en negatieve gevoelens daarbij optreden, zult u gevraagd worden gedurende de week hier extra op te letten en daarvan aantekeningen te maken. Deze aantekeningen vormen het uitgangspunt voor de sessie. Samen met uw therapeut onderzoekt u vervolgens welke gedachten er in die situaties speelden en probeert u disfunctionele patronen te herkennen. De therapeut ondersteunt u bij het nogmaals overdenken van problemen, gedachten en aanleidingen en zal u begeleiden bij het uitvoeren van gedragsexperimenten. Deze experimenten hebben als doel het uitproberen van nieuwe gedragingen en testen van bepaalde overtuigingen. 

Tussen de sessies door wordt daarnaast van u verwacht dat u ook thuis deze oefeningen uitvoert. Tijdens uw behandeling ontvangt u periodiek per mail een vragenlijst. Uw antwoorden op deze vragenlijst worden gebruikt om de voortgang te monitoren. Gedurende de behandeling wordt regelmatig met u besproken hoe de behandeling verloopt en wat het effect hiervan is op uw klachten. Op deze manier kunnen we de behandeling voortdurend aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Bij afsluiting van de behandeling ontvangt u een vragenlijst op basis waarvan we uw tevredenheid over de behandeling meten.
Bij aanvang, zo nodig tussentijds en bij afsluiting van uw behandeling communiceren wij met uw huisarts, tenzij u ons hiervoor geen toestemming verleent. Deze informatie bevat de gestelde diagnose(s), de voortgang en bij afsluiting het resultaat van de behandeling.

We verwijzen u naar ons Kwaliteitsstatuut waarin meer informatie over onze samenwerkingsverbanden is te lezen.

Klik in het linkermenu op de specifieke klachten om meer te lezen over onze behandelmethodes per klacht.

Praktische zaken:

  • Zoals genoemd wordt er tijdens het intakegesprek een klachtenvragenlijst bij u afgenomen. Deze klachtenlijst komt halverwege én aan het einde van de behandeling terug. Zo kunnen we het effect van de behandeling op uw klachten goed in de gaten houden.
  • Wanneer tijdens de intake of behandeling blijkt dat u andere hulp nodig heeft dan geboden kan worden, dan wordt in overleg met u gezocht naar een aanvullend of alternatief behandeltraject.
  • Wanneer u verhinderd bent en een afspraak wilt verzetten, kunt u dit telefonisch doorgeven. Het annuleren van een afspraak is kosteloos wanneer u dit 48 uur van tevoren doet. Wanneer u uw afspraak binnen 48 uur afzegt, zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap