GGZ Groep logo

example diagnostiek kinderen

Kinderen (vanaf 6 jaar)

Tijdens de ontwikkeling van kinderen kunnen er problemen ontstaan. Denk aan het aanleren van schoolse vaardigheden, opletten in de klas, het maken van vriendjes, het verwerken van informatie, zaken ordenen en plannen. De aard en oorzaak van dergelijke problemen kunnen worden nagegaan met behulp van een neuropsychologisch onderzoek. Een dergelijk onderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakkere kanten van een kind en in het ontwikkelingsniveau. Een aantal specifieke aandoeningen bij kinderen waarvoor neuropsychologisch onderzoek wordt verricht zijn ADHD en autismespectrumstoornissen (autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS).

U kunt bij ons terecht met de volgende (onderzoeks)vragen over uw kind:

  • Is er bij mijn kind sprake van een voorsprong in de ontwikkeling of hoogbegaafdheid?
  • Is er bij mijn kind sprake van een rijpingsachterstand?
  • Mijn kind heeft problemen met de aandacht en concentratie; is er bij mijn kind sprake van ADHD of ADD?
  • Mijn kind heeft moeite om mee te komen op school; is er bij mijn kind sprake van NLD?
  • Mijn kind heeft moeite in de sociale omgang; is er bij mijn kind sprake van autisme, syndroom van Asperger of PDD-NOS?
  • Mijn kind voelt zich lange tijd somber en lusteloos en zit niet lekker in zijn vel; is er sprake van een depressie op jonge leeftijd?

Bovengenoemde vragen zijn een greep uit de door ons te beantwoorden vraagstellingen. Er zijn gevallen waarin de onderzoeksvraag een té specialistisch karakter heeft. In dat geval moeten wij u soms doorverwijzen naar een andere, meer specialistische, onderzoeksinstelling.

Onze diagnostiek vormt een onderdeel van de psychologische behandeling die wij bieden. Mocht u in het kader van een juridische procedure behoefte hebben aan een onafhankelijke diagnose, dan raden wij u aan contact op te nemen met een expertise bureau.

Kosten

Indien u beschikt over een verwijsbrief en er sprake is van een zorgvraag dan worden de kosten van het onderzoek veelal volledig vergoed. Voor meer informatie over de vergoeding van het onderzoek door uw zorgverzekeraar kunt u kijken bij het kopje vergoedingen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of weten of uw bepaalde vraagstelling omtrent uw kind door de GGZ Groep beantwoord kan worden? Neemt u dan contact op met ons secretariaat op nummer 0800-GGZGROEP (0800-4494763) of 040-2364111.

Na het onderzoek en mogelijk diagnosticering, kunnen wij u advies en (praktische) tips meegeven hoe zowel het kind als zijn omgeving (het gezin, de school) het beste kunnen omgaan met de beperkingen. Indien mogelijk kunnen wij u ook advies voor behandeling meegeven.

Kijk voor meer informatie over diagnostiek die de GGZ Groep aanbiedt op www.neuropsychologischonderzoek.nl.

 

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap