GGZ Groep logo

Hartelijk welkom bij de Digitale Poli van de GGZ Groep. Naast dat u voor behandeling terecht kunt op een van onze behandellocaties, bieden wij ook online behandeltrajecten aan. Dit is een vorm van e-health, waarbij u een groot deel van de behandeling zelfstandig uitvoert aan de hand van speciaal ontwikkelde modules. U wordt daarbij ondersteund door een vaste behandelaar. Deze ondersteuning bestaat uit een aantal 1 op 1 gesprekken via beeldbellen en feedback op de opdrachten die u maakt.

GGZ Groep Digitale Poli

De meeste clienten die een behandeling hebben gehad bij  onze Digitale poli zijn zeer tevreden. Beoordeelt u zelf aan hand van onderstaand punten of dit voor u ook een goede keuze is.

  • U wilt snel starten met uw behandeling.
  • Uw hulpvraag past in de basis GGZ. Vraag eventueel uw huisarts advies hierover als u de verwijzing naar ons vraagt.
  • U vindt het prettig de behandeling voor het overgrote deel digitaal te laten plaatsvinden waardoor u in eigen tempo aan herstel kunt werken.
  • Behandeling van huis uit of op een andere plek waar u zich prettig voelt, heeft uw voorkeur.
  • U beschikt over een goede internetverbinding en een laptop, pc of tablet met webcam. (Een smartphone heeft op basis van de ervaring van onze cliënten niet de voorkeur. Onze cliënten geven aan minder “echt contact” te ervaren met hun behandelaar.)

Werkwijze

Na aanmelding door de huisarts wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Dit gesprek kan op één van onze vestigingen plaatsvinden, of digitaal via beeldbellen. Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt of deze vorm van behandelen past bij uw problematiek. Mocht u gezamenlijk met de behandelaar tot de conclusie komen, dat deze behandelwijze niet passend is, wordt overlegd welke andere opties we kunnen bieden.

Na de intake kunt u direct starten met de behandeling. Samen met uw behandelaar wordt in een eerste gesprek gekeken hoe de behandeling eruit komt te zien en wordt er uitleg gegeven over de digitale behandelmodules die gekozen worden.

Daarna kunt u zelfstandig aan de slag, waarbij uw behandelaar op afstand uw voortgang volgt en feedback geeft over de opdrachten die u maakt. Natuurlijk kunt u ook tussentijds vragen aan uw behandelaar stellen. Na afloop van een digitale module evalueert u de behandeling met uw behandelaar en bespreekt wat het vervolg wordt.

Het vervolg van uw behandeling kan verschillende vormen hebben:

  • U geeft aan dat de klacht waarvoor u in behandeling bent gekomen voldoende afgenomen is. De behandeling wordt in gezamenlijk overleg afgesloten.
  • U ervaart enige verbetering, maar nog niet voldoende. Er wordt gekeken of er een passende vervolgmodule gestart kan worden.
  • Uw klachten blijken complexer dan in eerste instantie ingeschat. Gezamenlijk wordt overwogen of een verwijzing naar een specialistisch GGZ traject oplossing biedt.

Op dit moment bieden wij deze online behandelmethode aan voor Angst en Depressie.

Heeft u nog vragen? Bel ons op ons gratis nummer: 0800-GGZ GROEP (0800-449 4763) Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar.

PS: uw huisarts vindt ons via Zorgdomein

zorgdomein_logo

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap