GGZ Groep logo

example diagnostiek volwassenen

Diagnostiek Volwassenen

Wanneer u klachten ervaart op het gebied van geheugen, aandacht of concentratie of meer inzicht wilt in uw sterke en zwakkere kanten, kunt u een neuropsychologisch onderzoek aanvragen. Het kan zijn dat deze klachten zijn ontstaan ten gevolge van een traumatisch hersenletsel, maar dit hoeft niet.

Tijdens een algeheel neuropsychologisch onderzoek komt een breed spectrum aan aandachtsgebieden aan bod. Het doel hiervan is een totaal beeld kunnen schetsen van een persoon als geheel en een nader inzicht te krijgen in het overall functioneren. Gebieden van aandacht zijn de intelligentie, cognitieve capaciteiten zoals het geheugen, de aandacht, concentratie en de uitvoerende functies, en de persoonlijkheid. Afhankelijk van de hulpvraag wordt het onderzoek geoptimaliseerd om het zo accuraat mogelijk af te stemmen op de persoon.

U kunt bij ons terecht met de volgende (onderzoeks)vragen:

  • U heeft een hersenbeschadiging (NAH; niet aangeboren hersenletsel) opgelopen. Sindsdien merkt u dat uw werkprestaties achteruit zijn gegaan. U wilt graag uw cognitief functioneren in kaart gebracht hebben.
  • Als gevolg van een hersenbeschadiging heeft u steeds minder interesse in de dingen om u heen, een vermindering van de sociale contacten en gevoelens van angst en depressiviteit. U wilt graag uw gedrag en emoties in kaart gebracht hebben.
  • U heeft van kinds af aan moeite om zich te concentreren en de aandacht ergens bij te houden. Is er bij u sprake van ADHD?
  • U heeft sinds enkele tijd steeds meer moeite met bepaalde dingen in het dagelijks leven. Is dit te verklaren vanuit een beschadiging of verstoring in de hersenen?

Bovengenoemde vragen zijn een greep uit de door ons te beantwoorden vraagstellingen. Er zijn gevallen waarin de onderzoeksvraag een té specialistisch karakter heeft. Een voorbeeld hiervan is onderzoek naar autisme bij volwassenen. In zo'n geval moeten wij u doorverwijzen naar een andere, meer specialistische, onderzoeksinstelling. 

Onze diagnostiek vormt een onderdeel van de psychologische behandeling die wij bieden. Mocht u in het kader van een juridische procedure behoefte hebben aan een onafhankelijke diagnose, dan raden wij u aan contact op te nemen met een expertise bureau.

Kosten

Indien u beschikt over een verwijsbrief en er sprake is van een angst- en/of stemmingsstoornis dan worden de kosten van het onderzoek veelal volledig vergoed. Voor ADHD of ASS onderzoek heeft u een verwijsbrief en een behandelvraag nodig. Voor meer informatie over de vergoeding van het onderzoek door uw zorgverzekeraar kunt u kijken bij het kopje vergoedingen.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen krijgen of uw bepaalde vraagstelling door de GGZ Groep beantwoord kan worden, neemt u dan contact op met ons secretariaat op nummer 0800-GGZGROEP (0800- 4494763) of 040-2364111.

Na het onderzoek en mogelijk diagnosticering, kunnen wij u advies en (praktische) tips meegeven hoe zowel u als uw omgeving het beste kunnen leren omgaan met de beperkingen. Indien mogelijk kunnen wij u ook advies voor behandeling meegeven.

Kijk voor meer informatie over diagnostiek die de GGZ Groep aanbiedt op www.neuropsychologischonderzoek.nl.

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap