GGZ Groep logo

Angst en Paniek klachten


banner angstoornissen

Iedereen heeft zich wel eens angstig of bang gevoeld. Angst is een emotie die ontstaat als er gevaar dreigt. In veel gevallen is van angst van korte duur. Toch komt het ook voor dat de angstklachten lang aanhouden. Soms zijn ze zelfs levenslang aanwezig. Het onderscheid tussen gewone angst en een angststoornis is moeilijk te maken.

Er zijn klachten die ook een deel van angst kunnen zijn. Duizeligheid, wazig zien, een verdoofd gevoel of tintelen van armen en vingers, stijve, bijna verlamde spieren, hartkloppingen en kortademigheid zijn daar voorbeelden van. Heeft iemand deze gevoelens zonder te weten waar het vandaan komt? Dan kan er angst ontstaan die zo hoog kan oplopen dat het paniek wordt. Er is sprake van angst om dood te gaan of krankzinnig te worden.

Angststoornissen komen vaker voor dan gedacht

Niet iedereen met angst is even bang. Waarom de één wel een angststoornis ontwikkelt en de ander niet is onduidelijk. Meerdere factoren spelen hierbij een rol. Bijna één op de vijf Nederlandse volwassenen heeft in zijn leven wel eens last gehad van een angststoornis. Bij vrouwen zien we een angststoornis vaker voorkomen dan bij mannen.

Ook onder kinderen en jongeren komen angststoornissen relatief vaak voor. Het wordt nog wel eens onderschat in welke mate angststoornissen invloed hebben op het dagelijks leven. Angststoornissen hebben bij veel kinderen gevolgen voor het functioneren van het gezin, het functioneren van het kind op school en de sociale ontwikkeling van het kind.

Behandeling van angst- en paniekklachten met cognitieve gedragstherapie en hartcoherentietraining

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Deze vorm van therapie kan goed bij angstklachten worden toegepast. Het is een goed alternatief voor een behandeling waarbij medicijnen worden voorgeschreven. Cognitieve gedragstherapie pakt angstklachten aan bij de bron en bestrijdt niet alleen de symptomen.

Binnen de cognitieve gedragstherapie gaat men er vanuit dat het niet de situatie zelf is die tot bepaalde gevoelens en gedragingen leidt, maar dat dit wordt veroorzaakt door de interpretatie van die situaties. Met andere woorden: iemand zijn gedachten (cognities) over een bepaalde gebeurtenis leiden tot het probleem. Er zijn diverse denkpatronen die kunnen leiden tot angstige of sombere gevoelens. Vaak gebeurt dit onbewust. Het angstige gevoel lijkt 'zomaar' op te komen zetten.

Tijdens de cognitieve gedragstherapie worden de denkpatronen die verband houden met de angsten in kaart gebracht. Er wordt geleerd om deze gedachten opnieuw te beoordelen en er wordt op zoek gegaan naar nieuwe verklaringen voor angstige situaties. Door stapje voor stapje de confrontatie op te zoeken met hetgeen dat angst oproept, zullen de angsten langzaam verminderen.

De behandeling van angst- en paniekklachten wordt ondersteund door hartcoherentietraining. Hartcoherentietraining is een ademhalingstechniek die relatief eenvoudig is aan te leren. Diverse studies tonen veelbelovende resultaten over de effectiviteit. De training zorgt ervoor dat de balans in het lichaam weer terugkomt. Ook zorgt hartcoherentietraining voor stabiliteit tijdens stressvolle momenten.

Behandeling bij de GGZ Groep

De GGZ Groep biedt een bijzondere behandeling voor angstklachten aan door de cognitieve gedragstherapie te combineren met hartcoherentietraining. Op deze manier bekijken wij uw probleem op meerdere manieren en richten wij ons zowel op de psychische als de lichamelijke component van uw klachten. Bij diverse angst- en paniekstoornissen, depressie en slaapproblemen levert deze combinatie goede resultaten op.

Ons doel is om onze zorg laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen te houden. Naast klachtreductie streven wij nadrukkelijk verhoging van kwaliteit van leven na.

In de meeste gevallen wordt de behandeling volledig vergoed

Aangezien onze behandeling bestaat uit bewezen effectieve behandelmethoden wordt de behandeling bij de GGZ Groep in de meeste gevallen volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Met de meeste zorgverzekeraars heeft de GGZ Groep een contract afgesloten waardoor de behandeling 100% wordt vergoed indien u in bezit bent van een verwijsbrief. U komt ook in aanmerking voor vergoeding als er geen contract is afgesloten. Het percentage ligt dan meestal lager.

Heeft u nog vragen? Bel ons op ons gratis nummer: 0800-GGZ GROEP (0800-449 4763 Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar U kunt hier ook ons gratis informatiepakket aanvragen

Angst bij Kinderen

Kinderen worden blootgesteld aan nieuwe situaties die spannend kunnen zijn. Veel kinderen zijn op een bepaalde leeftijd ergens bang voor. Dit hoort bij de normale ontwikkeling en is niets om u zorgen over te maken. Bij kinderen van eenzelfde leeftijd zien we vaak dat de angsten zich rond hetzelfde thema ontwikkelen. Zo zijn jonge kinderen tot twee jaar vaak bang voor harde geluiden of voor het toilet.

Heeft uw kind angsten die niet passen bij de leeftijd? Of lijdt het dagelijks functioneren onder de angstklachten? Dan is het een idee om hulp te zoeken. De kans is groot dat uw kind blijft hangen in de angst.


Angsten bij kinderen passend bij de leeftijd

0 tot 2 jaar2 tot 4 jaar4 tot 8 jaar8 tot 12 jaar
ouder niet in de buurt ouder niet in de buurt ouder niet in de buurt lichamelijk letsel/ziekte
harde geluiden griezels en enge beesten donker angst voor school
water/toilet onweer alleen thuis zijn of alleen slapen faalangst
onbekende omgeving onweer dingen of mensen donker pesten pesten
    spoken en monsters dood
    lichamelijk letsel piekeren of 'stel je-voor-dat' angsten
    andere kinderen  
    angsten gebaseerd op nieuwsfeiten  

Waaraan kunt u angst bij kinderen herkennen?

Angst bij kinderen gaat vaak gepaard met lichamelijke reacties zoals buikpijn, huilen, schrikken, in bed plassen of trillen. Kinderen kunnen veel gaan dromen of bang zijn om te gaan slapen. Situaties die voor hen angstig zijn, worden vermeden.

Bij spelen zijn kinderen veel bezig met hetgeen waar zij bang voor zijn. Ook kunt u merken dat uw kind niet alleen durft te zijn. Andere symptomen zijn rusteloosheid, prikkelbaarheid en snel afgeleid zijn. Sommige kinderen proberen hun angst te overschreeuwen door agressief gedrag te vertonen, stoer te doen of ze hebben last van driftbuien.

Wat kunt u als ouder doen als uw kind angstig is?

Wanneer u merkt dat uw kind bang is, kunt u verschillende dingen doen. Het belangrijkste is om de angst van uw kind serieus te nemen. Zeg niet dat het kind zich aanstelt, maar praat erover met uw kind. Probeer te achterhalen waar het kind bang voor is en probeer zijn of haar gevoelens onder woorden te brengen op het moment dat de angst is afgenomen.

Het uiten van gevoelens hoeft niet altijd met woorden. Een kind uit zich waarschijnlijk makkelijker door te spelen, te tekenen of te knutselen. Gebruik fantasie of verbeelding om gevoelens te uiten, door bijvoorbeeld samen met uw kind enge dingen na te spelen. Nog een idee is om samen met uw kind boekjes te lezen over kinderen die bang zijn en hun angst overwinnen. Ga niet mee in de vermijding van uw kind, maar laat hem of haar stap voor stap aan de angstige situatie wennen.

Geef uw kind elke keer een complimentje of beloning wanneer hij of zij weer een stap heeft overwonnen. Laat ook zien dat een bepaalde situatie, zoals het aaien van een hond, niet eng hoeft te zijn. Moedig uw kind aan dit zelf te doen, maar dwing niet als hij of zij het echt niet durft.

Verschillende Angststoornissen

Angststoornissen zijn er in verschillende soorten en maten. Algemene klachten bij angst zijn vrees, bezorgdheid, inadequate handelingen/gedachten en onverklaarde lichamelijke klachten (bijvoorbeeld transpireren, verhoogde ademhaling en hartritme, duizeligheid). Hieronder leest u de kenmerken van verschillende soorten angststoornissen.


Paniekstoornis met of zonder agorafobie

We spreken van een paniekaanval wanneer iemand op onverwachte momenten wordt overvallen door een grote, intense angst. Iemand heeft dan het gevoel de controle over zichzelf te verliezen. Het idee flauw te vallen, dood te gaan of gek te worden is overweldigend. Naast deze gedachten is er tijdens zo'n paniekmoment ook sprake van allerlei lichamelijke klachten die de angst versterken. Zo kan iemand last krijgen van hyperventilatie, hartkloppingen, trillen en/of zweten. Een paniekaanval kan overal opkomen, zonder directe aanleiding. In Nederland heeft 4% van de mensen wel eens een paniekaanval gehad. Maar er is pas sprake van een paniekstoornis als de angst voor paniekaanvallen het leven gaat beheersen. Bij veel mensen gaat een paniekstoornis samen met straatvrees (agorafobie).


Sociale fobie

De grootste angst bij mensen met een sociale fobie is iets te doen waardoor zij kritiek krijgen van anderen of zichzelf belachelijk maken. Hierbij kan het gaan om blozen in gezelschap, een 'domme' opmerking maken, iets onhandigs doen of even geen antwoord weten op een vraag. Mensen met een sociale fobie zijn zich vaak ernstig bewust van hun omgeving en maken zich voortdurend zorgen over de beoordeling van anderen. Sociale situaties worden zoveel mogelijk vermeden en wanneer deze niet te vermijden zijn, worden deze met angst en spanning ondergaan. Mensen met een sociale fobie maken vaak een verlegen en gespannen indruk. Sociale fobieën kunnen op allerlei situaties betrekking hebben, zoals de angst mensen te ontmoeten, te telefoneren, in het openbaar te spreken of in een restaurant te eten. Bijna 8% van de Nederlandse bevolking heeft in zijn leven een tijdlang last van een sociale fobie.


Specifieke fobie

Bij mensen met een specifieke fobie richt de angst zich op één bepaald thema. Dit kan een situatie, een dier of een ding zijn. Bekende fobieën zijn: hoogtevrees, vliegangst, claustrofobie (angst voor kleine ruimtes), angst voor de tandarts en voor spinnen of muizen. De confrontatie met hetgeen waar men bang voor is, kan leiden tot heftige angstgevoelens of zelfs gepaard gaan met een paniekaanval. De persoon in kwestie weet vaak wel dat zijn angst niet reëel is, maar de bange gevoelens winnen het regelmatig van het gezonde verstand. Vaak wordt hetgeen waar iemand bang voor is vermeden. Met een specifieke fobie kan goed te leven zijn. Het is immers vrij gemakkelijk om bijvoorbeeld vliegtuigen te vermijden, waardoor iemand weinig last hoeft te hebben van zijn vliegangst. Specifieke fobie gaat vaak ook gepaard met verwachtingsangst; alleen al de gedachten dat een bepaalde situatie zich voordoet, kan leiden tot lichamelijke angstgevoelens. Eén op de tien Nederlanders heeft in meer of mindere mate last van een specifieke fobie.


Obsessief-compulsieve stoornis

Iemand met een obsessief-compulsieve stoornis heeft last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn hardnekkige, steeds terugkerende gedachten die door de persoon zelf als onvrijwillig en oncontroleerbaar worden ervaren. Vaak vindt iemand de gedachten zelf ook vreemd of overdreven. Toch dienen de gedachten te worden uitgevoerd. Dwanghandelingen zijn bepaalde handelingen of rituelen die iemand steeds moet uitvoeren, bijvoorbeeld alles controleren of schoonmaken. Vaak is iemand ook bang dat er iets ergs gaat gebeuren wanneer hij die handelingen niet uitvoert. De gedachten en/of handelingen gaan gepaard met een groot lijden. Iemand is veel tijd kwijt met het uitvoeren van handelingen waardoor hij niet meer toekomt aan de dagelijkse dingen. Daarnaast kunnen de gedachten en/of handelingen 'normaal' gedrag op werk, in sociale situaties of in relaties in de weg staan. Iemand durft bijvoorbeeld anderen geen hand te geven uit angst voor besmetting of betrekt een partner in zijn rituelen. 1 tot 4% van alle Nederlanders krijgt ooit dwangklachten.
 


Gegeneraliseerde angststoornis

Iedereen maakt zich wel eens zorgen over zaken uit het dagelijks leven. Wie zich voor een langere periode druk maakt over zaken zoals geld of gezondheid, kan last hebben van een gegeneraliseerde angststoornis. Iemand met een gegeneraliseerde angststoornis heeft bange voorgevoelens, gaat piekeren, wordt somber en overbezorgd en kan zich gejaagd en rusteloos gaan voelen. In tegenstelling tot de andere angststoornissen beperkt het piekeren bij de gegeneraliseerde angststoornis zich niet tot één of enkele thema's. Het onderwerp waarover gepiekerd wordt, is steeds verschillend en het kan op van verschillende zaken betrekking hebben. Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis maken zich snel zorgen, maar hebben vaak ook last van concentratieproblemen, verhoogde spierspanning, irritatie, snel vermoeid zijn, verstoorde slaap en een constant gevoel van onrust en spanning. Naar schatting heeft 2% van alle Nederlanders in zijn leven last van een gegeneraliseerde angststoornis.

Overige angststoornissen die worden onderscheiden, zijn de posttraumatische stressstoornis, hypochondrie, angststoornis ten gevolge van het gebruik van alcohol of drugs, angststoornis door een lichamelijke aandoening en de acute stressstoornis.


Voor meer informatie over de angst en paniek bezoekt u onze angst en paniek website www.angst.nl

De grens tussen gewone angst en een angststoornis

Ieder mens weet hoe het voelt om angst te hebben. In (levens)bedreigende situaties kan angst of vrees een belangrijke functie hebben. Het kan ook voorkomen dat de angst niet in verhouding staat tot de omstandigheden en er geen échte bedreigende situatie is. De grens is soms moeilijk te trekken.

Bang zijn voor haaien is reëel. Maar wanneer iemand in paniek raakt bij het zien van een haai op televisie, is er sprake van overdreven angst. Sommige mensen zijn overdreven bang. Ze durven niet over straat te lopen omdat ze bang zijn een hartaanval te krijgen. Of ze durven het huis niet uit omdat ze bang zijn om gebeten te worden door een hond. Ook kan er angst optreden bij de gedachte dat er een telefoontje gepleegd moet worden.

Men spreekt van een angststoornis als angst (of bezorgdheid, vrees, verhoogde spanning) zorgt voor duidelijk lijden of een beperking in het functioneren. Wie last heeft van angstklachten, vermijdt de angstoproepende situaties het liefst. De situaties of plekken die te maken hebben met angst worden steeds vaker vermeden. Hierdoor gaat de angst niet weg, maar wordt het juist erger.

Wilt u meer weten over Angststoornissen?

Kijkt U dan op onze speciale Angst website

www.angst.nl

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap